Cao-akkoord primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Bel ons direct!

010-8001010

Cao-akkoord primair onderwijs en voortgezet onderwijs

De laatste tijd verandert er veel in de onderwijssector. Er is na lang onderhandelen een loonsverhoging aangekondigd voor het primair onderwijs en voor het voortgezet onderwijs is een onderhandelakkoord bereikt. Ben jij benieuwd naar wat deze veranderingen inhouden? Lees dan snel verder.

Cao-akkoord primair onderwijs

Na maanden onderhandelen is er tussen werkgevers en vakbonden een akkoord bereikt over de nieuwe cao voor het primair onderwijs. Dit is ondertekend door de AOb, CNV-onderwijs en de PO-raad. Het salaris van basisschool medewerkers stijgt door dit nieuwe akkoord met 2,25 procent. Daarnaast wordt ook de eindejaarsuitkering (eenmalig) van 6,3 naar 6,5 procent verhoogd. De regel gaat vanaf 1 januari 2021 met terugwerkende kracht in.

Leerkrachten in het primair onderwijs pleiten al langer voor een hoger salaris om de kloof met medewerkers in het voortgezet onderwijs te dichten. Dit is niet alleen nodig om de leerkrachten te behouden, maar ook om de sector aantrekkelijker te maken en het lerarentekort tegen te gaan.

Cao-akkoord voortgezet onderwijs

De cao-onderhandelingen voor het voortgezet onderwijs zaten maandenlang muurvast. Dit kwam niet alleen door corona, maar ook door de langdurige formatie en de cao zelf. Er is uiteindelijk besloten dat werknemers van middelbare scholen een structurele loonsverhoging van 1,8 procent krijgen. De loonsverhoging wordt vanaf 1 oktober dit jaar met terugwerkende kracht uitgekeerd en bestaat o.a. uit een structurele verhoging van de eindejaarsuitkering. Werk jij fulltime in het voortgezet onderwijs? Dan krijg je een eenmalige bonus van 800 euro. Bij een parttime dienstverband wordt dit bedrag naar rato van het aantal uren uitgekeerd.

500 miljoen euro

Op Prinsjesdag is er door het demissionair kabinet aangekondigd dat er vanaf 2022 structureel 500 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld. Dit bedrag is bedoeld om het verschil in salaris tussen basisschool medewerkers en medewerkers van middelbare scholen te dichten. Waar dit bedrag precies voor ingezet gaat worden, wordt pas in de onderhandelingen voor volgend jaar over gesproken.