Een goed klassenklimaat in 6 stappen

Bel ons direct!

010-8001010

Een goed klassenklimaat in 6 stappen

Tijdens de eerste weken in het nieuwe schooljaar zijn de leerlingen bezig om een nieuwe orde te scheppen. Over het algemeen willen ze ongeveer 5 dingen weten:

 1. Wie is de leraar en waar liggen zijn/ haar grenzen?
 2. Wie is de (informele) leider van de klas en wat vind ik daarvan?
 3. Welke regels gelden er en kan ik mij daaraan houden?
 4. Bij wie kan ik terecht als ik een probleem heb?
 5. Wordt het een fijn schooljaar in deze klas?

Als leraar zou je eigenlijk in ieder geval zo snel mogelijk een antwoord moeten hebben op al deze vragen.

Daarnaast zijn er 6 dingen die je moet doen om ervoor te zorgen dat al je leerlingen zich veilig voelen in jouw klas. Dat is jouw taak, verantwoordelijkheid als leraar. Je zult er dus in gesprekken en/ of met werkvormen aan moeten werken met je leerlingen. Ik zet ze in willekeurige volgorde:

 • Iedereen wil erbij horen. Maak vanaf begin af aan duidelijk dat iedereen erbij hoort, ongeacht gedrag, houding of taalgebruik.
 • Iedereen is wel eens boos. Boos zijn mag. De manier waarop je je boosheid uit is aan regels gebonden.
 • Er is een verschil tussen waarnemen en interpreteren. Een interpretatie is (bijvoorbeeld) een mening en kan dus per mens verschillen. Een waarneming is objectief en daar valt niet over te discussiëren (behalve tijdens de filosofieles).
 • Mediation is een mooie manier om conflicten op te lossen in de klas. Mediation moet je organiseren en instrueren.
 • Filosoferen over dingen, gevoelens en gebeurtenissen schept een band en kweekt begrip.
 • Veiligheid is superbelangrijk, zowel fysiek als emotioneel. Iedereen moet kunnen werken zonder ongelukken. Iedereen moet kunnen zeggen wat ie wil zonder daarop afgerekend te worden. Hier zitten natuurlijk wel kaders omheen…

Als je deze 11 zaken in je achterhoofd houdt en steeds checkt of er nog aan wordt voldaan, dan wordt het ongetwijfeld een geweldig schooljaar.

Veel succes & plezier!