Terugblik op Prinsjesdag 2021

Bel ons direct!

010-8001010

Terugblik op Prinsjesdag 2021

Op 21 september is door het demissionaire kabinet op Prinsjesdag de jaarlijkse Miljoenennota en Rijksbegroting gepresenteerd. Doordat het kabinet een demissionaire status heeft, zijn de documenten dit jaar beleidsarm. Dit houdt helaas ook in dat er op onderwerpen die ons aan het hart gaan, zoals het lerarentekort, onderwijskwaliteit, schoolgebouwen en kansengelijkheid, geen belangrijke stappen worden gezet.

Prinsjesdag: begroting ministerie van OCW

Er zijn voor het komende jaar een aantal beleidsprioriteiten voor het onderwijs aangewezen door het ministerie van OCW. Wij hebben de belangrijkste punten voor je op een rijtje gezet:

  •  Het lerarentekort is nog steeds een groot probleem. Zeker in de grote steden. Het kabinet heeft daarom deze kabinetsperiode structureel 800 miljoen en incidenteel 360 miljoen geïnvesteerd in de aanpak van de tekorten. Dit heeft er voor gezorgd dat het aantal zij-instromers en onderwijsassistenten fors is gestegen. Ook zijn er met de grote steden afspraken gemaakt om de tekorten aan te pakken.
  • Er wordt op verzoek van de Tweede Kamer 60 miljoen euro extra in de lerarenbeurs geïnvesteerd. Leraren kunnen zich verder blijven ontwikkelen, door bijvoorbeeld een bachelor- of masteropleiding te volgen. Dit draagt bij aan het aantrekkelijker maken van het onderwijs voor zowel huidige leraren als leraren to be.
  •  In de troonrede gaf Koning Willem-Alexander aan dat er een blijvende inzet nodig is als het gaat om het stimuleren van kansengelijkheid: “Vooruitlopend op noodzakelijke keuzes voor de lange termijn, stelt de regering tot eind 2023 ruim 8 miljard euro beschikbaar om onderwijsachterstanden in te lopen die in de corona periode zijn ontstaan. Het is belangrijk dat scholen daarbij ook aandacht geven aan de sociale en emotionele gevolgen die deze periode voor leerlingen en studenten heeft gehad.”
  •  In de afgelopen tijd zijn er middelen voor ventilatie beschikbaar gekomen. Dit is echter nog lang niet genoeg. Onderzoek (Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Onderwijshuisvesting) laat zien dat er 730 miljoen euro extra per jaar nodig is. Dit om verouderde gebouwen in het onderwijs aan te pakken. Van een nieuw kabinet wordt verwacht dat zij met de knelpunten rondom onderwijshuisvesting aan de slag gaan.