Verschillen creëren of hét verschil maken?

Ontstaan vanuit de passie voor talentontwikkeling van het jonge kind is DIT IS WIJS uitgegroeid tot een flexibele en transparante partner op het gebied van ontzorging in het onderwijs. Als onderwijsdienstverlener bekijken wij samen met de scholen en schoolbesturen innovatieve mogelijkheden om de werkdruk te verlagen en het lerarentekort aan te vullen. Een maatschappelijk probleem is ons maatschappelijk doel geworden, onze missie blijft ontzorgen.  

De laatste tijd krijgen wij helaas steeds vaker te horen datalle uitzendbureaus duur zijn”, alle uitzendbureaus leerkrachten wegkapen” en dat alle uitzendbureaus voor kwantiteit in plaats van kwaliteit gaan”. Valt het je ook op dat uitzendbureaus momenteel over één kam worden geschoren?

Het kaf van het koren scheiden
Wat vinden wij daarvan? Leuk om te horen is het niet! Begrijpelijk helaas wel. Wanneer er concullega’s zijn die actief op scholen leerkrachten weglokken door hogere salarissen te bieden met een auto erbij inbegrepen wordt er een verkeerd beeld gecreëerd. Je ontzorgt dan niet, maar je draagt bij aan het voortleven van het lerarentekort. Op deze manier ontstaat er een vacature, omdat er met diezelfde leerkracht ergens anders een vacature wordt opgevuld. Onderwijsprofessionals zwemmen rondjes in dezelfde vijver en laten zich pas uit de vijver vissen door degene met het beste aanbod. Kun je ze dat kwalijk nemen?

Al met al bevinden we ons op deze manier in een vicieuze cirkel waar niemand wat aan heeft en waar zeker de kinderen niet bij zijn gebaat. Maar dat betekent niet dat alle uitzendbureaus op dezelfde manier werken!

Wat is dan WIJSheid?

  • De overcapaciteit in de markt optimaal benutten en zorgen voor een optimale mobiliteit van leerkrachten.
  • Niet afwijken van de loonschalen uit de Onderwijs CAO.
  • Onderwijsprofessionals kennis laten maken met diverse scholen en onderwijsvormen.
  • Kwaliteit voor kwantiteit: focus op coaching en (bij)scholing, on the job en after school.
  • Onderwijsprofessionals bijscholen op het hedendaagse onderwijs met het oog op de toekomst. DIT IS WIJS biedt  21st Century skills en Wetenschap & Techniek workshops aan, zodat kinderen zich naar eigen competenties en kwaliteiten kunnen en mogen ontwikkelen!
  • Investeren in een versnelde Pabo-opleiding om op korte termijn startbekwame leerkrachten in het werkveld aan te bieden.
  • Het verlagen van de (administratieve) werklast door het gebruik van een innovatieve tool.
  • Kennis delen en kwaliteiten benutten; partners in het onderwijs verbinden.
  • Maar vooral fungeren als partner van scholen en besturen en niet als concurrent!

Leer WIJS kennen
Ons team bestaat uit meer dan 50 medewerkers waarvan een groot gedeelte van hen voorheen in het onderwijs heeft gewerkt. Mede door die kennis en ervaring zijn wij in staat om doelgericht en innovatief met scholen en besturen mee te denken. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat er efficiënt gebruik wordt gemaakt van een ieders capaciteiten om tot een effectieve oplossing te komen.

Als onderwijsdienstverlener zijn wij in gesprek met diverse schoolbesturen om te bekijken op welke wijze de overcapaciteit in de markt optimaal benut kan worden en hoe we deze onderwijsprofessionals op een passende manier bij scholen en besturen kunnen inzetten. De focus van onze werving ligt daarbij op de flexibele onderwijsprofessional (0-uren contract). Er is voor een ieder wat wils; van dag-inval tot een langdurige opdracht van een aantal weken of zelfs een heel schooljaar. Daarnaast bieden wij onze professionals ook de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor vaste uren voor meer zekerheid. Flexibiliteit is op dit moment een kracht in het werkveld. Dagelijks staan onze professionals door het hele land klaar om scholen te ontzorgen.

Over het algemeen zijn onze onderwijsprofessionals bij ons in loondienst, waardoor scholen die zijn aangesloten bij het Vervangingsfonds een gedeelte van de externe inhuur kunnen declareren. Helaas geldt dit niet voor de inzet van ZZP-ers. Wij communiceren op voorhand de contractvorm van de professional, zodat scholen weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast kunnen scholen na 23 weken inzet via DIT IS WIJS een leerkracht kosteloos overnemen. Op deze manier werken we met onze onderwijsprofessionals en scholen gezamenlijk naar continuïteit en vastigheid.

Kortom; niet alle bemiddelingsbureaus zijn hetzelfde. Vergelijk en verdiep je goed in de werkwijze en voorwaarden van de verschillende bureaus, zodat je een goede keuze kunt maken en adequate feedback hierover kunt geven.

Wij houden vast aan onze missie: ontzorgen en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Daarnaast waarderen wij de vele positieve reacties die wij van onze scholen en besturen krijgen, wanneer wij hen uit de brand hebben geholpen. Passie voor onderwijs en talentontwikkeling maakt ons werk dankbaar en oprecht; dat is WIJS!  

 

Volg, like en deel ons!