Dagprogrammering

Bel ons direct!

010-8001010

Terug naar overzicht

Dagprogrammering

Bij dagprogrammering zetten wij in op talentontwikkeling onder schooltijd. Naast de leerlijnen staat ook de expertise van de vakkracht centraal. In overleg met de school stelt de vakkracht een meer-wekenplan op en verwerkt deze binnen de doorlopende leerlijn en de kernwaarden van de school. Zo wordt talentontwikkeling een centraal thema binnen de school.

Savannah Oostrom
Weet alles over onze leerlijnen
Burgerschap
Filosofie
Debatteren
Media
Presenteren
Wereldburgerschap

Binnen het vakgebied Burgerschap ontwikkelen leerlingen sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat stelt deel uit te maken en bij te dragen aan de Nederlandse democratische  samenleving. Burgerschapsonderwijs daagt leerlingen uit om verbanden te leggen tussen hun eigen leefwerelden en grotere (mondiale) maatschappelijke vraagstukken.

Sport en Bewegen
Balspelen
Bewegend leren
Mindfulness
Zelfverdediging
Gymnastiek

Binnen het vakgebied Sport & Bewegen staat naast de sportieve ontwikkeling ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling centraal. De leerlingen gaan door middel van verschillende sporten aan de  slag met thema’s als weerbaarheid, zelfvertrouwen, omgangsvormen en normen en waarden. Sport wordt door ons gezien als onderdeel van groepsvorming en ontwikkeling van de sociale vaardigheden. Zo is de afstand tussen lessen in de klas en sport en bewegen buiten de klas kleiner en kan het worden gezien als één geheel.

Wetenschap en Techniek
Robotiseer je wereld
Optische illusies
Maak je eigen controller
Stopmotion

Binnen het vakgebied Wetenschap & Techniek gaan de leerlingen aan de slag met ontdekken en experimenteren: de praktijk staat centraal, leren door te doen. Ons Wetenschap & Techniek onderwijs heeft als doel de nieuwsgierigheid van leerlingen te prikkelen en zo een ontdekkende houding te stimuleren en ontwikkelen bij leerlingen. Binnen dit segment staat daarom ook het onderzoekend en ontwerpend leren
centraal. Leerlingen willen vanuit zichzelf dingen weten, begrijpen, maken, delen en bereiken.

Duurzaamheid
Gezonde voeding
Warm en koud koken
Recycling
Duurzame energie

Binnen het vakgebied Duurzaamheid verwerven de leerlingen kennis over onderwerpen als: duurzame energie, klimaat, recyclen, milieu en gezonde voeding/koken. Duurzaamheid is als een kringloop, de maatschappij verandert voortdurend en wij passen ons handelen aan binnen de verschillende gebieden van dit onderwerp. Met behulp van verschillende lesvormen en activiteiten leren de leerlingen hun kennis te verbinden aan (actuele) maatschappelijke kwesties.

Kunst en Cultuur
Beeldende vorming
Dans
Zang
Drama
Muziek

Binnen het vakgebied Kunst & Cultuur wordt er gewerkt met leerarrangementen: een zelfsturende leeromgeving staat centraal. Leerlingen gaan aan de slag met specifieke (vak) disciplines en ze krijgen de kans om hun eigen talenten te ontwikkelen. De 21st Century skills van de leerlingen worden binnen het vakgebied Kunst & Cultuur in de praktijk gebracht: de leerlingen geven vorm aan het eigen leerproces door zowel zelfstandig als samen te werken. De leerlingen krijgen ruimte voor hun eigen creativiteit.

Heeft u interesse in

onze leerlijnen?

Laat uw gegevens achter en wij bellen u

zo spoedig mogelijk terug.

"*" geeft vereiste velden aan