MVO DIT IS WIJS

 

DIT IS WIJS houdt zich actief bezig met het maatschappelijk verantwoord ondernemen. DIT IS WIJS richt zich met het MVO op de ontwikkeling van kinderen in Nederland en in het buitenland. Wij steunen twee verschillende project in Nederland en buitenland: SV Gio (Rotterdam) en Red Het Talent (Zuid-Afrika).

Onze steun aan deze MVO-projecten draagt bij aan de visie die wij hebben, namelijk: DIT IS WIJS is de partner op het gebied van onderwijsinnovatie en talentontwikkeling. Door een snelle, betrouwbare, innovatieve dienstverlening aan het primair en voorgezet onderwijs zorgen wij dat het onderwijs in staat gesteld wordt om talenten van jongeren optimaal te ontwikkelen.

Samen zijn wij WIJS!DIT IS WIJS en S.V. Gio

DIT IS WIJS heeft een aantal jaar al een samenwerking met de Giovanni van Bronckhorst Foundation. Maar wat doet de Foundation eigenlijk? En waarom is DIT IS WIJS een partner van deze Foundation?

Giovanni van Bronckhorst, coach van Feyenoord die in seizoen 2016/2017 de landstitel terug haalde naar Rotterdam, heeft samen met zijn vrouw, Marieke van Bronckhorst, de Foundation opgericht. Een echte sportman die iets terug wil doen voor de maatschappij en met een vrouw die de PABO heeft afgerond, was de wens om sport en onderwijs samen te laten komen in hun stichting snel geboren. Met hun foundation richtten ze daarom S.V. GIO op.

S.V. GIO
S.V. GIO is een echte club, met Giovanni als hoofdtrainer en Marieke als onderwijsadviseur. Bij S.V. GIO werken kinderen uit groep 7 en 8 die veel beter kunnen op school via een onderwijs- en sportprogramma aan hun zelfvertrouwen en toekomst. Het doel is om de kinderen een goede start in het voortgezet onderwijs te geven en hen te leren dat ze hun eigen koers kunnen bepalen.

Tijdens dit naschoolse sport- en onderwijsproject van 20 weken werken kinderen 1x in de week na schooltijd via out of the box opdrachten aan begrijpend lezen, spelling en rekenen in groepen van 15 kinderen. Deze groepen worden begeleid door een geschoolde docent en studenten van de PABO. Ouders zitten automatisch in de supportersvereniging die regelmatig bij elkaar komt.

Het project is een hartstikke leuk en uniek leerconcept, waar kinderen met hun eigen coach toekomstgericht werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor maken de kinderen sprongen in hun zelfbewustzijn en hun zelfvertrouwen, waardoor ook de schoolprestaties vooruit gaan.

DIT IS WIJS en de samenwerking
De samenwerking tussen deze twee partijen ligt zeker voor de hand. DIT IS WIJS is heel erg gefocust op de talentontwikkeling en onderwijsinnovatie en S.V. GIO is gefocust op het zelfvertrouwen van kinderen en dat kinderen ontwikkelen en hun eigen koers bepalen.

Het past dan ook goed in het plaatje dat DIT IS WIJS docenten levert aan S.V. GIO als een stukje donatie voor de organisatie. Onze docenten bieden ondersteuning, hulp en begeleiding binnen het project van S.V. GIO aan de kinderen.

Binnenkort gaat DIT IS WIJS op bezoek bij de activiteiten van S.V. GIO en in gesprek met een van de docenten die werkt bij het project. Zo laat DIT IS WIJS zien wat voor hun maatschappelijk verantwoord ondernemen is en kan DIT IS WIJS laten zien dat het belangrijk is om een steentje bij te dragen binnen jouw eigen maatschappij.DIT IS WIJS en Red Het Talent

DIT IS WIJS is sinds 2015 lid van de businessclub van Stichting Red het Talent. De businessclub heet De Vrienden van Red het Talent en leden van de businessclub kunnen zichzelf dus Vriend van Red het Talent noemen. De Vrienden komen drie keer paar jaar bij elkaar tijdens inspirerende en informatieve bijeenkomsten op unieke locaties. De opbrengsten van de businessclub komen ten goede van Stichting Red het Talent.

DIT IS WIJS is in gesprek om een nieuw programma van Stichting Red het Talent te ondersteunen. Het gaat hier om een kennisdelingsprogramma. Om het niveau van re-integratie te verhogen hebben wij meer specialisme nodig. Het gaat hier op stagiaires social worker en leraren uit Nederland die ervaring op willen doen bij onze projecten. Dit gaat Red het Talent van a tot z verzorgen. Wij bieden de onderzoeksopdrachten, werkplekken voor stagiaires en unieke klassen voor leraren aan op onze projecten.

Stichting Red het Talent
Stichting Red het Talent is een Nederlandse non-profit organisatie met als missie om het probleem van straatkinderen in Zuid-Afrika op te lossen. Dat doen zij door met bestaande, of nog op te richten, projecten systematisch te bouwen aan sociale vangnetten voor straatkinderen.

Door middel van een vaste werkwijze zijn wij er van overtuigd dat wij in een regio het aantal straatkinderen op 0 kunnen krijgen. De invulling van de programma’s zijn per regio verschillend door de omgevingsomstandigheden. De werkwijze bestaat uit drie hoofdprogramma’s:
– Kinderopvang;
– Re-integratie;
– Preventie.

Kinderopvang
Fase 1 – Outreach
In deze fase komen wij voor het eerst in aanraking met de straatkinderen. Dit gebeurd vaak door middel van de outreach-programma’s waarbij het aantal kinderen op straat en hun mentale & fysieke situatie in kaart gebracht wordt. Het outreach-programma wordt meestal gedraaid door een voormalig straatkind en/of een rolmodel. Deze persoon zorgt voor een band met het kind en overtuigd hun er van dat er een alternatief is van het straatleven en dat zij terecht kunnen bij de intakeshelter voor eten, onderdak en hygiëne. Ook nodigen wij de kinderen uit om te gaan sporten bij onze programma’s.

Fase 2 – Intakeshelter
Vanuit het outreach-programma, maar ook vanuit overheid en andere instanties, melden straatkinderen zich vrijwillig bij de intakeshelter. Kinderen kunnen hier onderdak, eten&drinken en hygiëne krijgen. Ze blijven hier vrijwilliger, dat is een hele belangrijke regel. Ze moeten zelf het straatleven achter zich willen laten en niet gedwongen worden(dat werkt averechts door de trauma’s die zij hebben). De nieuwe kinderen trekken overdag nog regelmatig over staat, maar zij hebben een goede maaltijd op en hebben een dak boven hun hoofd. Maar alle kinderen hebben op individueel niveau professionele begeleiding met effectieve programma’s waaronder sport. Na een korte tijd zullen zij het straatleven definitief inruilen voor de intakeshelter en bestaat hun dag invulling uit school en sport. Zij zijn klaar voor stabiliteit in hun leven.

Fase 3 – Kindertehuis
Kinderen die van straat af komen hebben zekerheid en structuur nodig. Special daarvoor is het kindertehuis. Hier krijgen zij een eigen bed, hebben zij een verzorgster die voor hun kookt en zorgt dat ze op tijd naar school(open scholen van de overheid) gaan en een grote veilige ruimte waar zij binnen en buiten kunnen spelen. Ook hier krijgen de kinderen nog professionele begeleiding met effectieve programma’s, maar het kind is hier thuis en zo moeten het zich hier ook voelen: thuis! De programma’s zijn ingedeeld op leeftijd zodat hun ontwikkeling normaal verloopt. Overdag naar school, na school spelen met vrienden en drie maaltijden per dag. Uiteraard kunnen de kinderen ook gebruik maken van de badkamer die zij met hun leeftijdsgenoten delen.

Tijdens hun periode in het kindertehuis wordt er contact gezocht met ouders en/of familie. Dit alles om het re-integratie proces goed te laten verlopen.

Re-integratie:
Fase 5 – Terug naar de community
Alle straatkinderen willen terug naar hun community. De regio waar zij zijn geboren en waar hun familie woont. Straatkinderen zijn door verschillende redenen op straat terecht gekomen, waarbij de ouders/verzorgers niet altijd vrijuit gaan. Toch is dit waar het kind meestal naartoe wil. Tijdens het re-integratie proces is dit een belangrijk punt. Mocht het zo zijn dat de ouders/verzorgers iets onverteerbaars gedaan hebben zullen wij kijken naar andere familie leden om het kind onder te brengen.

Een gebrek aan inkomen is veelal het probleem dat een kind straatkind wordt. Ouders/verzorgers sturen hun kind het straat op om te bedelen of te werken. Soms gebeurt het ook dat kinderen misbruikt worden voor inkomen. Voor kinderen ouder dan 16 jaar gebruiken wij onze job-creation programma (arbeidsplaatsen creëren) om het kind met een baan, het liefst gericht op hun talent, te re-integreren. Op die manier kunnen zij zichzelf onderhouden en misschien zelf een bijdrage leven in hun nieuwe gezin. Voor de kinderen jonger dan 16 jaar bekijken wij of ouders/verzorgers van het kind een gebrek aan inkomen hebben. Mocht dat zo zijn dan nemen wij hun nieuwe verzorgen in dienst bij onze eigen sieradenmakerij (zie webshop voor deze artikelen).

Fase 5 – Nazorg
De kinderen die wij gere-integreerd hebben houden wij twee jaar (soms langer) in ons aftercare programma. De frequentie van dit programma bouwt zich langzaam af in die twee jaar, maar we willen weten hoe het thuis gaat om een terugval te voorkomen. We ondersteunen de (nieuwe) ouders/verzorgers van het kind en houden contact met het kind over zijn beleving en nieuwe plannen in het leven. Pas na deze fase zeggen wij dat wij een talent van straat gered hebben. Nog altijd blijven deze kinderen gebruik maken van onze sportprogramma’s

Preventie
Drop-In Center
In en rondom de stad plaatsen wij meerdere containers waar vanuit gewerkt kan worden. Deze containers dienen als uitval basis in een bepaald gebied. Zo zijn er bijvoorbeeld meerdere surf drop-in centers waar vanuit wij surfprogramma’s draaien. Een surf programma in combinatie met eten en drinken zorgt er voor dat kinderen die zich vervelen of weg gelopen zijn van huis ergens terecht kunnen. Wij bieden ze plezier, geven ze de basisbehoefte(eten en drinken) en bieden ze professionele steun. Bij de drop-in center komt de kracht van sport het best tot haar recht. Het heeft een therapeutische werking waarbij zij niet bezig zijn met een negatieve dag invulling, maar sporten met andere kinderen.

Naschoolse opvang
Alle kinderen die op straat terecht komen en straatkind worden, komen uit een instabiele thuissituatie. Dankzij onze specialisten kunnen wij deze kinderen op scholen in kaart brengen en hun naschoolse opvang bieden. De opvang bestaat uit spelen met leeftijdsgenoten en eten&drinken. Op het moment dat de kinderen bij de naschoolse opvang zitten praten professionals met de ouders om naar een oplossing te zoeken zodat de kinderen geen straatkinderen worden.

Eetprogramma’s
Armoe is een gebrek van basisbehoefte. Eten & drinken (en zuurstof) zijn de belangrijkste basisbehoefte en als mensen dat niet hebben zullen zij er heel veel voor over hebben om dit te krijgen. Kinderen zijn vaak slachtoffer hiervan en worden ingezet om geld te genereren voor deze basisbehoeftes. Deze kinderen worden, tijdens het genereren van geld, ‘straatkundig’ en leren zichzelf daar te voorzien. Door simpelweg eten uit te delen aan kinderen zonder eten & drinken kunnen wij de ouders de zekerheid geven dat de kinderen die basisbehoefte hebben en kunnen de ouders werken aan een betere toekomst.

Sporten
Dagelijks draaien er meerdere sportprogramma op vele locaties. Door midden van dit programma willen wij, bijvoorbeeld met surfen, kinderen een sportieve bezigheid bieden op het moment dat zij alleen thuis zijn, zich vervelen en het straatleven lonkt. Alle kinderen van alle fase’s komen samen bij dit sportprogramma: kinderopvang, re-integratie en preventie.DIT IS WIJS en Correctbook

Sinds het schooljaar 2017 is DIT IS WIJS een samenwerking gestart met Correctbook, een sociale onderneming die zich inzet tegen analfabetisme in ontwikkelingslanden. Correctbook heeft een herbruikbaar schrift ontwikkelt waar je eindeloos in kan blijven schrijven.

Ongeveer 16% van de wereldbevolking kan niet lezen of schrijven en 250 miljoen kinderen hebben geen toegang tot schoolmateriaal om te leren schrijven. Deze cijfers zijn vooral afkomstig van de ontwikkelingslanden. Om deze reden heeft Correctbook het schrift ook ontwikkeld. Een bijdrage leveren aan de laaggeletterdheid van ontwikkelingslanden door een schrift te maken dat eindeloos te gebruiken is.

Vind jij dit nou een goed initiatief en wil jij dit steunen? Doneer of koop jouw Correctbook!

Het schooljaar 2017-2018 begon goed voor onze besturen en directeuren. Zij kregen allemaal een Correctbook als presentje. Ook heeft DIT IS WIJS ervoor gekozen een aantal docenten tijdens Dag van de Leraar in het zonnetje te zetten met een Correctbook.

DIT IS WIJS wil de mogelijkheid bieden om talenten te ontwikkelen, zeker bij kinderen. Met elke aankoop die wij gedaan hebben, krijgt een kind in nood herbruikbaar schoolmateriaal. Hierin werken wij aan onze maatschappelijke waarde en dragen wij weer een steun bij in verschillende ontwikkelingslanden.

Benieuwd naar de impact van Correctbook? Bekijk dan de video hier.

Correctbook, ook dat is WIJS.