Interim Management

Bel ons direct!

010-8001010

Een flexibele en schaalbare oplossing wanneer extra ondersteuning nodig is

Interim Management.

Aziz el Amiri
Weet alles over Interim Management

Interim Management maakt het verschil voor de kinderen binnen het onderwijs.

Bij DIT IS WIJS geloven we in de kracht van goed onderwijs. Voor de leerlingen wordt hier de basis voor de toekomst gelegd. De kwaliteit van het onderwijs dat zij krijgen wordt bepaald door de wijze waarop leiding wordt gegeven.

Het managementteam van een school voortdurend in verbinding dient te zijn met zowel leerkracht als kind. Wij geloven in gedeelde verantwoordelijkheden en eigenaarschap. Het is onze missie om de schoolbesturen te ondersteunen om de meest vaardige leidinggevenden aan het roer te krijgen.

Gepassioneerde leidinggevenden, die visie gestuurd en planmatig werken. Naast interim-bemiddeling voor kort- of langdurende vervanging van directeuren, ondersteunen wij ook in professionaliseringstrajecten voor zittende directeuren. We zijn gespecialiseerd in cultuur- en verandertrajecten(change), crisismanagement (sanering), maar kunnen ook goed op de winkel passen in between.

We beschikken over een scala van ervaren interim-directeuren met gedegen ervaring en kennis van het onderwijs. Wij weten zo precies wat nodig is om uw school weer tot bloei te laten komen.

We zorgen voor de beste match door in samenspraak met u de beste kandidaat voor te dragen. Door talentmanagement zorgen wij voor de juiste professional op de juiste plaats. Wij werken snel en accuraat, waardoor u snel de beschikking krijgt over gekwalificeerde professionals.

In onze interim-bemiddeling staat maatwerk voorop. Mocht u nog geen duidelijke opdrachtformulering hebben, dan zijn wij bereid om u daarbij te ondersteunen aan de hand van een analyse die o.a. leidt tot een teamfoto. Hierdoor krijgt u een helder beeld van wat er op dit moment nodig is op uw school. Wij werken met heldere afspraken, zodat u vooraf weet wat u van ons kunt verwachten, wat haalbaar is en wat niet. Zodat u niet voor verassingen komt te staan. 

“Omdat het om kinderen gaat – Aziz”

Tijdens de opdracht kunt u rekenen op schaduwmanagement van onze zijde. Wij bewaken de opdracht en voeren monitorgesprekken, zodat de opdracht eventueel bijgesteld kan worden. Dit betekent dat wij in voortdurende verbinding zijn met de opdrachtgever en interim-directeur om de opdracht te laten slagen. Your wish is our command!

Als de opdracht ten einde komt zorgen wij middels warme communicatie voor de overdracht en  continuïteit van de werkzaamheden. Wij laten het stuur pas los, als u dit vast heeft. 

Tenslotte is het onze kracht van een unieke service, waarbij alles valt onder één dak: we beschikken over het gehele instrumentarium aan onderwijs professionals, van gekwalificeerde leerkrachten, coaches, Intern begeleiders, projectleiders tot interim-directeuren. We werken hierdoor efficiënt en zijn uw single point of contact voor al uw wensen.

Juist omdat het om kinderen gaat…

Advantages

Samen met de schooldirecteur zorgen wij er onder andere voor dat …

✅ … het schoolbeleid in kaart wordt gebracht en planmatig wordt uitvoerd;
✅ … er zicht is op de kwaliteit van het onderwijs (PDCA-cyclus en management jaarplan);
✅ … de school over de juiste plannen en documenten beschikt;
✅ … de school een kwaliteitsslag maakt (onder toezicht van inspectie) om kwalificatie “zwak” te voorkomen;
✅ … er een integraal personeelsbeleid is (IPB): realisatie cyclus POP, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken;
✅ … er opbrengstgericht wordt gewerkt. Het team leert de opbrengsten van de kinderen goed analyseren en omzetten in nieuwe doelen die behaald moeten worden;
✅ … de hij/zij (directeur) weer de regie heeft en niet het team;
✅ … er begeleiding is voor directeur/intern begeleider/MT/leerkrachten;
✅ … de jaarlijkse instroom van nieuwe leerlingen niet in gevaar komt;

Een match bij uw school

Wij geloven in de kracht van goed onderwijs. Samen met u zorgen wij voor de geschikte kandidaat, op basis van uw wensen en behoeften.

Onze visie op de toekomst

Meer informatie over Interim Management?

We komen graag vrijblijvend in contact