Vacatures
Voor professionals
Voor scholen
Voor kinderopvang
DIT IS WIJS
Academy
09 november 2019 | 3 minuten leestijd

Een stappenplan om je leerlingen te leren samenwerken!

1. Wat is samenwerken eigenlijk?

Vraag het eens aan je leerlingen: wat is samenwerken eigenlijk? Zet de uitkomsten op
het bord.

2. Wat is de volgorde?

Het is ook belangrijk dat je samen met de leerlingen de stappen beschrijft die je moet
zetten én opschrijven om goed samen te kunnen werken:

a. Wat moet er allemaal gebeuren?
b. Welke taken zijn er nog meer?
c. Wie wil welke rol of taak?
d. Wat doe je als je het niet met elkaar eens bent?
e. Wat doe je als je klaar bent met je taak?
f. Hoe gaan jullie de gedane taken controleren?
g. Wanneer, aan wie en op welke manier gaan jullie hulp vragen?
3. Wat is samenwerken niet?

Ook een leuke vraag aan de leerlingen. Waarschijnlijk komen de volgende punten dan
ook aan de orde:

a. Welke ongeschreven regels gelden er?
b. Is het erg als een iemand meer doet dan de rest?
c. Is het erg als iemand helemaal niets doet?
4. Aan welke eisen moet het eindproduct voldoen en hoe wordt het beoordeeld?

Dit is natuurlijk een vraag aan jou, als leraar. Zorg ervoor dat deze eisen en de
procedure duidelijk en transparant zijn. Zet ze op papier of hang ze in de klas.

Veel plezier & Succes!