Talent vind je bij DIT IS WIJS

Samen werken wij aan een wijze toekomst!

Leerkrachten
Contact us

Vragen over het uitzetten van een aanvraag?
Neem contact op met Jennifer Verstift –  Faber

DIT IS WIJS voor scholen

DIT IS WIJS: dé partner voor scholen

Samen werken wij aan een wijze toekomst: dat is de visie van DIT IS WIJS! Wij ontzorgen en helpen scholen met innovatieve oplossingen voor talentontwikkeling en personeelsdiensten. Wij wensen een langdurige samenwerking en zullen niet concurreren met onze scholen.

Dit doen wij in de volgende richtlijnen:

 • Wij opereren binnen de kaders van de onderwijs cao. Een leerkracht krijgt zijn recent ontvangen salaris.
 • Wij streven ernaar dat onderwijsprofessionals in hun kracht staan en dat zij zich thuis voelen binnen de school. Zo verzorgen wij de juiste match tussen de onderwijsprofessional en de school. Professionals die op hun plek zitten, benaderen wij niet.
 • Onbenutte capaciteit willen wij benutten in de markt. Dit doen wij onder andere door opleidingen te verzorgen voor herintreders, pensionado’s enkele dagen les te laten geven voor kortdurende opdrachten en de brede school divisie in te zetten voor extra ondersteuning binnen de school.
 • Het aanbieden van onze zij-instroomopleiding in diverse stromingen. Dit doen wij voor hbo’ers en mbo’ers in samenwerking met diverse Pabo’s en hogescholen. Zo vullen wij het werkveld aan met beschikbare leerkrachten en onderwijsspecialisten.
 • Alle onderwijsprofessionals die bij ons actief zijn, krijgen een persoonlijke coach en een trainingsprogramma om zich verder te ontwikkelen met als doel om de uitstroom binnen het onderwijs te verminderen, een meerwaarde te creëren voor het onderwijs en om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Extern inlenen vergt een betrouwbare samenwerking. Wij willen u passend advies geven over deze invulling. Financiële aspecten en kwaliteit voor het onderwijs staan hierin centraal. Wilt u een van onze contactpersonen spreken hierover, dan kunt u hier contact opnemen.

DIT IS WIJS is al meer dan 10 jaar als onderwijsspecialist dé partner van het Nederlandse onderwijs.

Ontstaan vanuit de passie voor talentontwikkeling van het jonge kind, bieden wij op een enthousiaste en innovatieve manier ondersteuning op diverse vlakken aan scholen. Talentontwikkeling van leerlingen, vervanging van docenten, een bijdrage aan de oplossingen voor het lerarentekort, ontwikkeling van software voor het automatiseren van betalingen van ouders: DIT IS WIJS heeft zich in de afgelopen 10 jaar ontwikkeld tot betrouwbare onderwijsspecialist. DIT IS WIJS ontzorgt het Nederlandse onderwijs, zodat scholen zich kunnen richten op hun belangrijkste taak: het bieden van kwalitatief goed onderwijs.

Wij bieden:

 • Personeelsdiensten specifiek voor het onderwijs
 • Brede School activiteiten
 • Werkdrukverlagingsprojecten voor het onderwijs
 • Versnelde lerarenopleiding
 • Trainingen en workshops
 • Coaching voor docenten

Met verschillende vestigingen door heel Nederland en op piekdagen meer dan 1.000 onderwijsprofessionals aan het werk is DIT IS WIJS een betrouwbare en innovatieve onderwijspartner. DIT IS WIJS bereikt momenteel zo’n 1.250 scholen met gemiddeld 300 leerlingen per school. Onze bijdrage aan de ontwikkeling van de generatie van de toekomst is groot. Als onderwijsspecialist zijn wij ons daar zeer van bewust en wij zien het als ons doel om met de grootst mogelijke zorg ons werk uit te voeren. Al onze medewerkers zetten zich iedere dag weer met hart en ziel in om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van de volgende generatie.

De missie van DIT IS WIJS

Het is onze missie om in 2021 het gehele Nederlandse onderwijs te ontzorgen met innovatieve oplossingen in personeelsdiensten en talentontwikkeling. Die missie vervullen wij door het bieden van een snelle, betrouwbare en innovatieve dienstverlening aan het onderwijs. Zo zorgen wij dat het onderwijs in staat gesteld wordt om talenten van jongeren optimaal te ontwikkelen.

DIT IS WIJS en NIVVO

Dankzij de samenwerking met NIVVO groeien wij als totaalaanbieder voor het onderwijs.

Door de kennis van het onderwijs, lesstof en concepten te bundelen zijn wij nu in staat scholen in primair onderwijs, voorgezet onderwijs én mbo te ontzorgen. Kijk voor onze partner op www.nivvo.nl

DIW

Waarom kies je voor DIT IS WIJS?

Heb jij talent met lesgeven?

Leer kinderen de basis van hun toekomst, leer ze de mooiste dingen. Sta gelukkig en verzekerd voor de klas met plezier in het vak, niet als invaller maar als Talent.