Vacatures
Voor professionals
Voor scholen
Voor kinderopvang
DIT IS WIJS
Academy
10 september 2019 | 3 minuten leestijd

Omgaan met ongelukken en valpartijen als leerkracht

Een ongeluk zit in een klein hoekje. En er zijn erg veel kleine hoekjes op school en op het plein. Vandaar deze week: een reminder voor de meest
voorkomende ongelukken op school.

1. Blijf zelf rustig. Haal diep adem, zet je voeten stevig op de grond.
2. Kalmeer het slachtoffer en je zorgt dat hij of zij veilig ligt (of zit of staat).
3. Geef duidelijke opdrachten aan de omstanders. Dat zijn meestal andere leerlingen die
nieuwsgierig of betrokken zijn. Deze opdrachten geef je:
a. Jullie gaan allemaal op minimaal 3 meter afstand staan of je gaat weg.
b. Jij haalt juf X. (of een glas water, of de verbandtrommel, of ….)
4. Je vraagt het slachtoffer hoe het met hem of haar gaat. Op basis van de antwoorden handel
je verder.

Handelingen in geval van:

Bloedneus:
 Laat het slachtoffer zitten.
 Houd zijn of haar hoofd een beetje voorover (schrijfhouding).
 Laat één keer goed snuiten.
 Knijp met je duim en wijsvinger de neus ongeveer 10 minuten dicht (niet te hard knijpen).
 Daarna moet de neus rusten: dus even niet snuiten!

Schaafwond:
 Schoonspoelen met een zachte (schone) doek.
 Laten drogen aan de lucht.
 Alleen een wond die onder kleding zit mag je na het drogen afdekken met pleister of
verband.

Brandwond:
 Minimaal 10 minuten onder lauw stromend water.
 Laten drogen.
 Eventueel steriel afdekken.

Wespen- of bijensteek:
 Eventueel de angel eruit trekken met een pincet.
 Koele, natte doek erop.
 Bij steek in mond of keel (of bij allergische reactie): 112 bellen.

Snijwond:
 Eventueel schoonspoelen
 Druk de wond dicht met pleister of schone theedoek.
 Een grote wond die blijft bloeden: naar huisarts om te laten hechten.

Kraal in neus:
 Snuit of nies het voorwerp uit de neus.

 Houd het niet-verstopte neusgat dicht bij het snuiten.
 Blijft ie zitten? Naar de huisarts.

Verslikking:
 Zolang het kind stevig hoest, huilt en adem kan halen tussen het hoesten: stimuleer zo
mogelijk het kind te blijven hoesten en houd het kind in de gaten.
 Als het kind niet (meer) hoest en (bijna) geen adem kan halen:
o Bel 112.
o Laat het kind vooroverbuigen.
o Geef met de hiel van de hand stoten tussen de schouderbladen, ondersteun daarbij
de borstkas met de andere hand.
 Wanneer dit stoten niet helpt:
o Ga achter het kind staan, sla je armen rond de borstkas.
o Plaats je vuist met de duim in de hand tussen navel en onderkant borstbeen.
o Omvat deze vuist met de andere hand en trek beide handen met een ruk schuin
omhoog naar je toe. Herhaal dit een aantal keren.

 Kinderen moeten na deze handeling door een arts op inwendig letsel worden onderzocht.

Allergische reactie:
 Kenmerken allergische reactie:
o Een allergische reactie kan optreden na een beet/steek of een (verkeerd)
voedingsmiddel.
o Lekken, jeuk, roodheid, misselijk, braken, duizelig, ademnood, (neiging tot)
bewusteloosheid, spierkrampen, bewegingsonrust, verwardheid kunnen het gevolg
zijn.

 Wat te doen bij een ernstige allergische reactie:
o Het slachtoffer laten liggen.
o Bescherm het slachtoffer met een deken of jas tegen afkoeling.
o Schakel professionele hulp in.
 Bel 1-1-2 bij:
o Kenmerken (dreigende) shock: het slachtoffer is bleek, transpireert, voelt zich ziek.
o Ademnood.
o Ernstige zwelling vooral in de hals.

Bron en nog meer oplossingen: http://www.ehbo.nl/tips/

Meer informatie?

Redactie DIT IS WIJS

Ik help je graag op weg!
Neem contact op met mij.