Vacatures
Voor professionals
Voor scholen
Voor kinderopvang
DIT IS WIJS
Academy
10 november 2023 | 3 minuten leestijd

Onderwijsvormen in het basisonderwijs

Het basisonderwijs is een belangrijke periode in het leven van een kind. Hier wordt de basis gelegd voor verdere ontwikkeling en leerprestaties. Er zijn verschillende onderwijsvormen in het basisonderwijs waaruit niet alleen ouders, maar ook leerkrachten kunnen kiezen. In dit blog bespreken we de verschillende onderwijsvormen in het basisonderwijs en wat deze inhouden.

Regulier basisonderwijs

Het regulier basisonderwijs is de meest voorkomende vorm van basisonderwijs in Nederland. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar krijgen hier les in verschillende vakken zoals rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde. Het basisonderwijs is verdeeld in acht groepen, waarin kinderen steeds meer kennis en vaardigheden opdoen. Het onderwijs is gericht op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen zoals respect, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Bijzondere basisschool

Een bijzondere basisschool kan op basis van een bepaalde levensbeschouwing of religie zijn opgericht. Het onderwijs is hierbij gericht op deze specifieke levensbeschouwing of religie. Naast de gewone vakken als taal en rekenen, wordt er ook aandacht besteed aan bijvoorbeeld Bijbelverhalen of het gebed. De ouders betalen over het algemeen een vrijwillige ouderbijdrage om het onderwijs te kunnen bekostigen.

Jenaplanonderwijs

Het Jenaplanonderwijs is een pedagogisch concept dat in 1956 werd ontwikkeld door Peter Petersen. Het Jenaplanonderwijs gaat uit van vier basisactiviteiten: spreken, spelen, werken en vieren. Kinderen worden gestimuleerd om zelf te ontdekken en te leren door middel van ervaringsgericht onderwijs. Het Jenaplanonderwijs is gericht op de ontwikkeling van de hele persoonlijkheid en niet alleen op het aanleren van kennis en vaardigheden.

Het Jenaplanonderwijs kent vier basisactiviteiten:

  • Spreken: kinderen leren communiceren met elkaar en met volwassenen. Dit gebeurt in kringgesprekken, waarin kinderen worden gestimuleerd om te luisteren en hun eigen mening te geven.
  • Spelen: spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Door te spelen leren ze samenwerken, fantasie gebruiken en probleemoplossend denken.
  • Werken: kinderen leren door te werken aan projecten en opdrachten. Het Jenaplanonderwijs gaat uit van een thematische benadering, waarbij kinderen leren door te werken aan een onderwerp dat hen interesseert.
  • Vieren: het vieren van feesten en bijzondere gebeurtenissen is belangrijk voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Het Jenaplanonderwijs besteedt hier veel aandacht aan.

Montessorionderwijs

Het Montessorionderwijs is ontwikkeld door Maria Montessori. Het onderwijs is gericht op het individuele kind en het stimuleren van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Kinderen werken met materialen die speciaal zijn ontwikkeld om bepaalde vaardigheden en kennis op te doen. Het Montessorionderwijs gaat uit van de filosofie dat kinderen van nature willen leren en dat ze daarbij het beste geholpen worden door een omgeving die hen daarbij ondersteunt.

Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een handicap, chronische ziekte of gedragsproblemen. Het speciaal onderwijs is verdeeld in vier clusters: Cluster 1 is voor kinderen met visuele beperkingen, Cluster 2 is voor kinderen met gehoorproblemen of communicatieve stoornissen, Cluster 3 is voor kinderen met verstandelijke of lichamelijke beperkingen en Cluster 4 is voor kinderen met gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen. Het speciaal onderwijs heeft gespecialiseerde leerkrachten en er wordt extra begeleiding en zorg geboden.

Daltononderwijs

Het Daltononderwijs is ontwikkeld door Helen Parkhurst en gaat uit van drie kernwaarden: vrijheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig te leren en te werken aan projecten die passen bij hun interesse en niveau. Er wordt gewerkt met takenlijsten waarop kinderen hun eigen voortgang bijhouden en er is veel ruimte voor samenwerking en overleg.

Vrije Schoolonderwijs

Het Vrije Schoolonderwijs is gebaseerd op de antroposofie van Rudolf Steiner en richt zich op de ontwikkeling van de hele persoonlijkheid. Het onderwijs is gericht op het stimuleren van creativiteit, verbeeldingskracht en gevoel voor schoonheid. Kinderen leren niet alleen door middel van cognitieve kennis, maar ook door praktische en kunstzinnige vakken zoals handenarbeid, muziek en toneel.