Vacatures
Voor professionals
Voor scholen
Voor kinderopvang
DIT IS WIJS
Academy
19 april 2023 | 3 minuten leestijd

Overstap primair onderwijs naar voortgezet onderwijs

Als leerkracht in het primair onderwijs speel je een belangrijke rol in de ontwikkeling van je leerlingen. Na groep 8 staat hen echter een nieuwe fase te wachten: de overstap naar het voortgezet onderwijs. Voor sommige leerlingen kan dit een grote stap zijn en als leerkracht kun je hen hierop voorbereiden. In deze blog geven we je graag wat handvatten om leerlingen te begeleiden bij de overstap primair onderwijs naar voortgezet onderwijs.

Aandacht voor de verschillen tussen primair en voortgezet onderwijs

De overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen spannend. In het voortgezet onderwijs krijgen leerlingen te maken met een ander schoolsysteem en nieuwe vakken. Het is daarom belangrijk om als leerkracht aandacht te besteden aan de verschillen tussen het primair en voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs is anders opgebouwd dan het primair onderwijs. Zo krijgen leerlingen op de middelbare school te maken met verschillende vakken die dieper ingaan op specifieke onderwerpen, krijgen ze veel meer huiswerk, worden ze beoordeeld met cijfers én hebben ze voor elk vak een andere docent.

Bespreek de verwachtingen

In het voortgezet onderwijs krijgen leerlingen te maken met nieuwe vakken en een hoger tempo. Het is daarom belangrijk om samen met leerlingen te bespreken wat hun verwachtingen zijn van het voortgezet onderwijs. Welke vakken vinden zij interessant en waar zien zij tegenop? Door hierover te praten kun je als leerkracht beter inspelen op de behoeften van de leerlingen en hen voorbereiden op hun nieuwe omgeving.

Help leerlingen bij het plannen en organiseren

In het voortgezet onderwijs krijgen leerlingen te maken met meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Dit betekent dat het plannen en organiseren van huiswerk en toetsen belangrijker wordt. Als leerkracht kun je leerlingen helpen bij het ontwikkelen van deze vaardigheden. Bespreek bijvoorbeeld hoe zij hun tijd het beste kunnen indelen en welke hulpmiddelen zij kunnen gebruiken om hun planning bij te houden.

Geef informatie over de verschillende onderwijsniveaus

In het voortgezet onderwijs zijn er verschillende onderwijsniveaus waar leerlingen uit kunnen kiezen. Het is belangrijk dat leerlingen goed weten wat deze niveaus inhouden en wat de verschillen zijn tussen bijvoorbeeld vmbo, havo en vwo. Als leerkracht kun je hierover informatie geven en samen met leerlingen kijken welk niveau het beste bij hen past.

Besteed aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling

Naast de uitdagingen van het voortgezet onderwijs, krijgen leerlingen ook te maken met nieuwe sociale situaties. Zo moeten ze wennen aan nieuwe klasgenoten, docenten en een nieuwe schoolomgeving. Het is daarom belangrijk om als leerkracht aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Als leerkracht kun je leerlingen bijvoorbeeld leren hoe zij sociale contacten kunnen leggen en hoe zij om kunnen gaan met conflictsituaties. Ook kun je aandacht besteden aan het vergroten van hun zelfvertrouwen en zelfbeeld.

Betrek ouders bij de overstap

De overstap naar het voortgezet onderwijs is niet alleen voor leerlingen een grote verandering, maar ook voor ouders. Het is daarom belangrijk om als leerkracht ouders bij de overstap te betrekken. Bespreek bijvoorbeeld wat de verwachtingen zijn van het voortgezet onderwijs en welke ondersteuning ouders hun kinderen kunnen bieden.

 

Wat is jouw gouden tip?