Vacatures
Voor professionals
Voor scholen
Voor kinderopvang
DIT IS WIJS
Academy
02 februari 2023 | 3 minuten leestijd

Persoonlijkheidstest

Om het meest uit je loopbaan te halen, is het belangrijk dat je weet wie je bent en waar je talenten en valkuilen liggen. Door een persoonlijkheidstest te doen kun je hier niet alleen inzicht in krijgen, maar ook gebruik maken van je kracht. Komt er uit jouw persoonlijkheidstest dat je heel creatief bent? Dan is dat een mooi moment om nieuwe knutsels te bedenken en met de klas aan de slag te gaan. In deze blog lees je alles over persoonlijkheidstesten en het nut daarvan.

Persoonlijkheidstest: Myers-Briggs test

De Myers- Briggs Type Indicator (MBTI) is een van de meest populaire persoonlijkheidstesten die er bestaat. De test richt zich op het bepalen van persoonstypes en doet dit aan de hand van een lijst met stellingen. Denk aan stellingen als: ik neem beslissingen op gevoel’ of ‘ik kan goed omgaan met onverwachte situaties’. Door dit soort vragen te beantwoorden wordt er een beeld van jouw persoonlijkheid gevormd. Na het afronden van deze test word je ingedeeld in één van de 16 persoonlijkheidstypes. Dit wordt op basis van vier dimensies gedaan, namelijk:

  • Waar richt je je aandacht op? – Extraversion of Introversion
  • Hoe neem je informatie op? – Sensing of Intuition
  • Hoe neem je beslissingen? – Thinking of Feeling
  • Hoe ga je om met de wereld om je heen? – Judging of Perceiving

Vervolgens krijg je een uitgebreid rapport waarin veel kenmerken beschreven staan. Zelf hebben we deze test natuurlijk ook gedaan en kregen ‘bemiddelaar’ als persoonlijkheidstype. Bemiddelaars worden als creatief en open minded gezien. Door deze karaktertrekken staan ze tolerant en accepterend in het leven én halen ze er energie uit om creatief bezig te zijn. Een perfecte match voor onze leerlijnen of als creatief docent.

Roos van Leary

De Roos van Leary richt zich niet zo zeer op persoonlijkheidstypes, maar meer op gedragspatronen. Dit model gaat er namelijk vanuit dat gedrag altijd wordt bepaald door een interactie tussen mensen. Wanneer iemand met een gesloten, teruggetrokken houding een gesprek in gaat is de kans groot dat jij de leiding naar je toe trekt en het gesprek moet ‘dragen’. De Roos van Leary is dan ook uitermate geschikt om inzicht te krijgen in groepsinteracties en onderlinge communicatie te verbeteren. Door op de hoogte te zijn van elkaars gedragspatronen kan je gebruik maken van elkaars kracht en interne processen beter maken.

Five factor model als persoonlijkheidstest

Veel psychologen zijn het erover eens dat iemands persoonlijkheid uit vijf belangrijke clusters bestaat. Deze persoonlijkheidseigenschappen worden ook wel de Grote Vijf of Big Five genoemd:

  • Extraversie
  • Emotionele onbekommerdheid
  • Gewetensvolheid
  • Vriendelijkheid
  • Openheid

Deze indeling wordt vaak het Big Five Model of Five Factor Model genoemd. Deze termen worden vaak te pas en te onpas gebruikt, maar zijn toch echt verschillend. Het Big Five Model is gebaseerd op lexicaal onderzoek, terwijl het Five Factor model juist gebaseerd is op een onderzoek met vragenlijsten. Na afronden van de test zie je hoe je in vergelijking met anderen op de persoonlijkheidskenmerken scoort en lees je wat dit inhoudt. Er zijn twee versies van de test: een gratis versie en een betaalde. Wij hebben alleen de gratis versie gedaan en werden op de volgende kenmerken getest: openheid voor ervaringen, gewetensvolheid, extraversie, meegaandheid en natuurlijke reacties. Zo zijn wij te weten gekomen dat we fantasierijk en ruimdenkend zijn, we de voorkeur geven aan een flexibele planning en we liever samenwerken dan concurreren en conflicteren.

Gebruik maken van een persoonlijkheidstest in het onderwijs

Heb jij inzicht in je eigen persoonstype én die van je directe collega’s? Dan geeft dit voldoende houvast om aan je persoonlijke ontwikkeling en pedagogische competenties te werken. Wanneer je goed weet hoe jouw persoonlijkheid in elkaar steekt, heb je ook de middelen om zorgvuldiger naar je leerlingen te kijken. Welke types herken je in de klas? En wie neemt welke rol op zich? Door hierbij stil te staan kun je ook je lessen aanpassen op de verschillende types in de klas. Een mooie uitdaging, want hoe kun je een leerling bereiken die qua persoonlijkheid het tegenovergestelde is van jou?